کارشناسی خودرو هاوال M4 مدل همه سال ها در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو هاوال M4 ، کارشناس هاوال M4 ، کارشناسی هاوال M4 در محل ، تشخيص رنگ هاوال M4

کارشناسی خودرو هاوال M4 مدل همه سال ها ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

550,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو