کارشناسی خودرو هن تنگ X7 مدل 1397 تا 1400 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو هن تنگ X7 ، کارشناس هن تنگ X7 ، کارشناسی هن تنگ X7 در محل ، تشخيص رنگ هن تنگ X7

کارشناسی خودرو هن تنگ X7 مدل 1397 تا 1400 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو