کارشناسی خودرو وانت شوکا مدل 1388 تا 1392 در شرکت الو کارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو وانت شوکا ، کارشناسی وانت شوکا ، کارشناسی وانت شوکا در محل ، تشخيص رنگ وانت شوکا

کارشناسی خودرو وانت شوکا مدل 1388 تا 1392 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

هزینه کارشناسی خودرو

450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو