کارشناسی خودرو وانت نیسان مدل 1374 تا 1399 در شرکت الو کارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو وانت نیسان ابی ، کارشناسی وانت نیسان ابی ، کارشناس وانت نیسان ابی ، کارشناس وانت نیسان ابی ، کارشناسی وانت نیسان ابی در محل ، تشخيص رنگ وانت نیسان ابی

کارشناسی خودرو وانت نیسان مدل 1374 تا 1399 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

هزینه کارشناسی خودرو

450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو