کارشناسی خودرو ولوو XC60 مدل 2013 در شرکت کارشناس خودرو الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو ولوو XC60 ، کارشناس ولوو XC60 ، کارشناسی ولوو XC60 در محل ، تشخيص رنگ ولوو XC60

کارشناسی خودرو ولوو XC60 مدل 2013 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,100,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو