کارشناسی خودرو سوزوکی ویتارا مدل 1395 تا 1399 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو سوزوکی ویتارا ، کارشناس سوزوکی ویتارا ، کارشناسی سوزوکی ویتارا در محل ، تشخيص رنگ سوزوکی ویتارا

کارشناسی خودرو سوزوکی ویتارا مدل 1395 تا 1399 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

750,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو