کارشناسی خودرو گریت وال وینگل 5 مدل 1393 تا 1397 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو وینگل 5 ، کارشناس وینگل 5 ، کارشناسی وینگل 5 در محل ، تشخيص رنگ وینگل 5

کارشناسی خودرو گریت وال وینگل 5 مدل 1393 تا 1397 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

550,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو