کارشناسی خودرو پاژن مدل 1370 تا 1394 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو پاژن ، کارشناس پاژن ، کارشناسی پاژن در محل ، تشخيص رنگ پاژن

کارشناسی خودرو پاژن مدل 1370 تا 1394 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو