کارشناسی خودرو پراید 111 مدل 1389 تا 1399 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو پراید 111 ، کارشناس پراید 111 ، کارشناسی پراید 111 در محل ، تشخيص رنگ پراید 111

کارشناسی خودرو پراید 111 مدل 1389 تا 1399 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو