کارشناسی خودرو پراید 132 مدل 1387 تا 1399 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو پراید 132 ، کارشناس پراید 132 ، کارشناسی پراید 132 در محل ، تشخيص رنگ پراید 132

کارشناسی خودرو پراید 132 مدل 1387 تا 1399 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو