کارشناسی خودرو پراید 141 مدل 1382 تا 1394 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو پراید 141 ، کارشناس پراید 141 ، کارشناسی پراید 141 در محل ، تشخيص رنگ پراید 141

کارشناسی خودرو پراید 141 مدل 1382 تا 1394 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو