کارشناسی خودرو پراید 151 مدل 1393 تا 1400 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو پراید 151 ، کارشناس پراید 151 ، کارشناسی پراید 151 در محل ، تشخيص رنگ پراید 151

کارشناسی خودرو پراید 151 مدل 1393 تا 1400 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو