کارشناسی خودرو پروتون ایمپین مدل 2007 تا 2008 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو پروتون ایمپین ، کارشناس پروتون ایمپین ، کارشناسی پروتون ایمپین در محل ، تشخيص رنگ پروتون ایمپین

کارشناسی خودرو پروتون ایمپین مدل 2007 تا 2008 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو