کارشناسی خودرو پروتون ویرا مدل 1383 تا 1387 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو پروتون ویرا ، کارشناس پروتون ویرا ، کارشناسی پروتون ویرا در محل ، تشخيص رنگ پروتون ویرا

کارشناسی خودرو پروتون ویرا مدل 1383 تا 1387 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو