کارشناسی خودرو پورشه باکستر مدل 2005 تا 2010 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو پورشه باکستر ، کارشناس پورشه باکستر ، کارشناسی پورشه باکستر در محل ، تشخيص رنگ پورشه باکستر

کارشناسی خودرو پورشه باکستر مدل 2005 تا 2010 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,500,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو