کارشناسی خودرو پورشه پانامرا مدل 2009 تا 2013 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو پورشه پانامرا ، کارشناس پورشه پانامرا ، کارشناسی پورشه پانامرا در محل ، تشخيص رنگ پورشه پانامرا

کارشناسی خودرو پورشه پانامرا مدل 2009 تا 2013 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو