کارشناسی خودرو پورشه کاین ، کارشناس خودرو پورشه کاین ، کارشناسی خودرو
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو پورشه کاین ، کارشناس پورشه کاین ، کارشناسی پورشه کاین در محل ، تشخيص رنگ پورشه کاین

کارشناسی خودرو پورشه کاین ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو