کارشناسی خودرو پورشه کیمن مدل 2019 تا 2012 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو پورشه کیمن ، کارشناس پورشه کیمن ، کارشناسی پورشه کیمن در محل ، تشخيص رنگ پورشه کیمن

کارشناسی خودرو پورشه کیمن مدل 2019 تا 2012 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو