کارشناسی خودرو چانگان ایدو مدل 2015 در شرکت کارشناس خودرو الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو چانگان ایدو ، کارشناس چانگان ایدو ، کارشناسی چانگان ایدو در محل ، تشخيص رنگ چانگان ایدو

کارشناسی خودرو چانگان ایدو مدل 2015 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

500,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو