کارشناسی خودرو چانگان CS35 مدل 1395 تا 1399 و 2015 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو چانگان CS35 ، کارشناس چانگان CS35 ، کارشناسی چانگان CS35 در محل ، تشخيص رنگ چانگان CS35

کارشناسی خودرو چانگان CS35 مدل 1395 تا 1399 و 2015 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

550,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو