کارشناسی خودرو چری آریزو 5 مدل 1395 تا 1399 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو چری آریزو 5 ، کارشناس چری آریزو 5 ، کارشناسی چری آریزو 5 در محل ، تشخيص رنگ چری آریزو 5

کارشناسی خودرو چری آریزو 5 مدل 1395 تا 1399 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

500,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو