کارشناسی خودرو چری اریزو 5T مدل 1400 تا 1401 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو اریزو 5T ، کارشناس اریزو 5T ، کارشناسی اریزو 5T ، کارشناسی اریزو 5T در محل ، تشخيص رنگ اریزو 5T

کارشناسی خودرو چری اریزو 5T مدل 1400 تا 1401 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

550,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو