کارشناسی خودرو کاپرا مدل 1389 تا 1395 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو کاپرا ، کارشناس کاپرا ، کارشناسی کاپرا در محل ، تشخيص رنگ کاپرا

کارشناسی خودرو کاپرا مدل 1389 تا 1395 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو