کارشناسی خودرو کاپرا 2 مدل 1396 تا 1399 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو کاپرا 2 ، کارشناس کاپرا 2 ، کارشناسی کاپرا 2 در محل ، تشخيص رنگ کاپرا 2

کارشناسی خودرو کاپرا 2 مدل 1396 تا 1399 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو