کارشناسی خودرو تویوتا کمری مدل 2012 تا 2015 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو تویوتا کمری ، کارشناس تویوتا کمری ، کارشناسی تویوتا کمری در محل ، تشخيص رنگ تویوتا کمری

کارشناسی خودرو تویوتا کمری مدل 2012 تا 2015 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

750,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو