کارشناسی خودرو کوییک R مدل 1398 تا 1400 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو کوییک R ، کارشناس کوییک R ، کارشناسی کوییک R در محل ، تشخيص رنگ کوییک R

کارشناسی خودرو کوییک R مدل 1398 تا 1400 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو