کارشناسی خودرو کیا ریو مدل 2015 تا 2017 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو کیا ریو ، کارشناس کیا ریو ، کارشناسی کیا ریو در محل ، تشخيص رنگ کیا ریو

کارشناسی خودرو کیا ریو مدل 2015 تا 2017 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو