کارشناسی خودرو کیا کادنزا مدل 2014 در شرکت کارشناس خودرو الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو کیا کادنزا ، کارشناس کیا کادنزا ، کارشناسی کیا کادنزا در محل ، تشخيص رنگ کیا کادنزا

کارشناسی خودرو کیا کادنزا مدل 2014 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

500,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو