کارشناسی خودرو کیا کارناوال مدل 2008 تا 2010 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو کیا کارناوال ، کارشناس کیا کارناوال ، کارشناسی کیا کارناوال در محل ، تشخيص رنگ کیا کارناوال

کارشناسی خودرو کیا کارناوال مدل 2008 تا 2010 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو