کارشناسی خودرو کی ام سی K7 مدل 1400 تا 1401 در شرکت کارشناس خودرو الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو کی ام سی K7 ، کارشناس کی ام سی K7 ، کارشناسی کی ام سی K7 در محل ، تشخيص رنگ کی ام سی K7

کارشناسی خودرو کی ام سی K7 مدل 1400 تا 1401 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

800,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو