کارشناسی خودرو گریت وال C30 مدل 1391 تا 1395 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو گریت وال C30 ، کارشناس گریت وال C30 ، کارشناسی گریت وال C30 در محل ، تشخيص رنگ گریت وال C30

کارشناسی خودرو گریت وال C30 مدل 1391 تا 1395 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

400,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو