کارشناسی خودرو گک گونو GX5 مدل همه سال ها در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو گک گونو GX5 ، کارشناس گک گونو GX5 ، کارشناسی گک گونو GX5 در محل ، تشخيص رنگ گک گونو GX5

کارشناسی خودرو گک گونو GX5 مدل همه سال ها ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو