کارشناسی خودرو یواز پاتریوت مدل 1400 تا 1401 در شرکت کارشناس خودرو الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو یواز پاتریوت ، کارشناس یواز پاتریوت ، کارشناسی یواز پاتریوت در محل ، تشخيص رنگ یواز پاتریوت

کارشناسی خودرو یواز پاتریوت مدل 1400 تا 1401 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

750,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو