کارشناسی خودرو بنز C180 مدل 2017 در شرکت کارشناس خودرو الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو بنز C180 ، کارشناس بنز C180 ، کارشناسی بنز C180 در محل ، تشخيص رنگ بنز C180

کارشناسی خودرو بنز C180 مدل 2017 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,500,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو