کارشناسی خودرو لکسوس ES350 مدل 2008 تا 2012 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو لکسوس ES350 ، کارشناس لکسوس ES350 ، کارشناسی لکسوس ES350 در محل ، تشخيص رنگ لکسوس ES350

کارشناسی خودرو لکسوس ES350 مدل 2008 تا 2012 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,050,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو