کارشناسی خودرو دانگ فنگ H30 کراس مدل 1395 تا 1399 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو H30 کراس ، کارشناس H30 کراس ، کارشناسی H30 کراس در محل ، تشخيص رنگ H30 کراس

کارشناسی خودرو دانگ فنگ H30 کراس مدل 1395 تا 1399 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو