کارشناسی خودرو لکسوس LS460 مدل 2013 در شرکت کارشناس خودرو الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو لکسوس LS460 ، کارشناس لکسوس LS460 ، کارشناسی لکسوس LS460 در محل ، تشخيص رنگ لکسوس LS460

کارشناسی خودرو لکسوس LS460 مدل 2013 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,550,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو