کارشناسی خودرو کیا سورنتو مدل 2008 تا 2009 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو کیا سورنتو ، کارشناس کیا سورنتو ، کارشناسی کیا سورنتو در محل ، تشخيص رنگ کیا سورنتو

کارشناسی خودرو کیا سورنتو مدل 2008 تا 2009 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

750,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو