کارشناسی خودرو فولکس پاسات مدل 2018 در شرکت کارشناس خودرو الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو فولکس پاسات ، کارشناس پاسات ، کارشناسی پاسات در محل ، تشخيص رنگ فولکس پاسات

کارشناسی خودرو فولکس پاسات مدل 2018 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

800,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو