کارشناسی خودرو فولکس گل مدل 1384 تا 1389 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو فولکس گل ، کارشناس گل ، کارشناسی گل در محل ، تشخيص رنگ فولکس گل

کارشناسی خودرو فولکس گل مدل 1384 تا 1389 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو