کارشناسی خودرو فیات سی ینا مدل 1388 در شرکت کارشناس خودرو الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو فیات سی ینا ، کارشناس فیات سی ینا ، کارشناسی فیات سی ینا در محل ، تشخيص رنگ فیات سی ینا

کارشناسی خودرو فیات سی ینا مدل 1388 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو