کارشناسی خودرو لکسوس IS350 مدل 2011 تا 2012 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو لکسوس IS350 ، کارشناس لکسوس IS350 ، کارشناسی لکسوس IS350 در محل ، تشخيص رنگ لکسوس IS350

کارشناسی خودرو لکسوس IS350 مدل 2011 تا 2012 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

800,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو