کارشناسی خودرو لکسوس LX570 مدل 2012 تا 2015 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو لکسوس LX570 ، کارشناس لکسوس LX570 ، کارشناسی لکسوس LX570 در محل ، تشخيص رنگ لکسوس LX570

کارشناسی خودرو لکسوس LX570 مدل 2012 تا 2015 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,000,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو