کارشناسی خودرو بنز C280 مدل 2008 تا 2010 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو بنز C280 ، کارشناس بنز C280 ، کارشناسی بنز C280 در محل ، تشخيص رنگ بنز C280

کارشناسی خودرو بنز C280 مدل 2008 تا 2010 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,050,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو