کارشناسی خودرو بنز E350 مدل 2014 تا 2016 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو بنز E350 ، کارشناس بنز E350 ، کارشناسی بنز E350 در محل ، تشخيص رنگ بنز E350

کارشناسی خودرو بنز E350 مدل 2014 تا 2016 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,200,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو