کارشناسی خودرو بنز SL500 مدل 2012 تا 2013 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو بنز SL500 ، کارشناس بنز SL500 ، کارشناسی بنز SL500 در محل ، تشخيص رنگ بنز SL500

کارشناسی خودرو بنز SL500 مدل 2012 تا 2013 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,500,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو