کارشناسی خودرو مینی کانتری من مدل 2017 تا 2018 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو مینی کانتری من ، کارشناس مینی کانتری من ، کارشناسی مینی کانتری من در محل ، تشخيص رنگ مینی کانتری من

کارشناسی خودرو مینی کانتری من مدل 2017 تا 2018 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,550,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو