کارشناسی خودرو مینی کلاب من مدل 2015 تا 2018 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو مینی کلاب من ، کارشناس مینی کلاب من ، کارشناسی مینی کلاب من در محل ، تشخيص رنگ مینی کلاب من

کارشناسی خودرو مینی کلاب من مدل 2015 تا 2018 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,200,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو