کارشناسی خودرو هوندا سیویک مدل های قبل از سال 2000 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو هوندا سیویک ، کارشناس هوندا سیویک ، کارشناسی هوندا سیویک در محل ، تشخيص رنگ هوندا سیویک

کارشناسی خودرو هوندا سیویک مدل های قبل از سال 2000 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

500,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو