کارشناسی خودرو Volvo | کارشناسی خودرو | کارشناسی خودرو در محل

کارشناسی خودرو Volvo

ویژه
  • ادعای فروشنده مبنی بر سلامت کامل فنی و بدنه که بعداز کارشناسی، یک گلگیر رنگ شده تشخیص داده شد و با افت قیمت شدیدی مواجه شد.